Strona główna
Kontakt

Wyniki egzaminu maturalnego

(dane zebrał i opracował pedagog liceum Marek Podgórski)

Zdawalność

Zdawalność 2020
Zdawalność 2019
Zdawalność 2018
Zdawalność 2017