Strona główna
Kontakt

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA II LO im. R. TRAUGUTTA W OSTATNICH LATACH

II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie to szkoła z ponad stuletnią tradycją, która kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodych ludzi w myśl maksymy „Sapere aude”. Wg rankingu „Perspektyw” uzyskaliśmy status „Złotej szkoły 2020”. W roku 2021 II LO uplasowało się w tym rankingu na pierwszym miejscu wśród częstochowskich liceów. Od 2018 roku Traugutt wyróżnia się najlepszą zdawalnością matury w naszym mieście. Wymiernym rezultatem pracy uczniów i nauczycieli są osiągniecia w następujących obszarach:

STYPENDYŚCI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ – 2014, 2016, 2019

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW – co roku

SUKCESY W OLIMPIADACH I KONKURSACH:

LAUREACI I FINALIŚCI OLIPIAD:

 • Języka francuskiego (2013/14, 2014/15, 2015/16)

 • Literatury i języka polskiego (2015/16)

 • Geograficznej (2015/16, 2018/19, 2019/20)

 • Przedsiębiorczości (2017/18, 2018/19)

 • Zarządzania i przedsiębiorczości (2018/19)

 • Wiedzy ekonomicznej (2018/19, 2019/20)

 • Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (2019/20)

LAUREACI OLIMPIAD „O DIAMENTOWY INDEKS AGH”

 • w dziedzinie matematyki (2017/18)

 • w dziedzinie geografii (2018/19)

LAUREACI KONKURSÓW „O ZŁOTY IKNDEKS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ”

 • w dziedzinie fizyki (2016/17, 2018/19)

 • w dziedzinie matematyki (2017/18)

 • w dziedzinie chemii (2017/18)

LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW MIĘDZYNARODOWYCH:

 • Międzynarodowy Konkurs Artystyczny Ars Astronomica ( 2.i 3. miejsce 2012/13, 3. miejsce 2013/14, 2.i 3. miejsce 2014/15, 2.i 3. miejsce 2015/16)

 • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR (wyróżnienia: 2013/14, 2015/16)

 • Międzynarodowy Konkurs Literacki (wyróżnienie 2016/17)

 • Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek (3. miejsce 2017/18)

 • Międzynarodowe Konkursy Plastyczne (3. miejsce 2018/19, wyróżnienie 2016/17)

LAUREACI I FINALIŚCI OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW:

 • Kangur (matematyczny: międzynarodowy i ogólnopolski – wyróżnienia i bardzo dobre wyniki: 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20)

 • Geo – Planeta Plus (bardzo dobre wyniki i wyróżnienia: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19)

 • Geo – Planeta (1. miejsce 2015/16, 2. miejsce 2014/15, wyróżnienia i wyniki bardzo dobre: 2013/14, 2015/16, 1017/18, 2017/18, 2018/19)

 • Alchemik (chemiczny - bardzo dobre wyniki i wyróżnienia: 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20)

 • Fox (język angielski – wyniki bardzo dobre: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20)

 • Eko – Planeta (ekologiczny – 2. miejsce 2019/20, wyróżnienia: 2013/14, 2019/20)

 • Z energetyką w przyszłość (1. miejsce 2013/14, wyróżnienia 2015/16, 2017/18)

 • Urania (astronomiczny- 2. miejsce 2013/14, 3. miejsce 2012/13)

 • Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości ( 1. Miejsce 2012/13, finaliści 2015/16)

 • Oraz w wielu innych konkursach ogólnopolskich (m. in. fizyczno- fotograficzny, recytatorski, historyczny – „Krąg”, profilaktyczny, Festiwal Młodych Naukowców, Wiedzy o Prawie Wyborczym, Eko – wynalazcy, Eureka, Logistyczny, „Wszczep sobie zdrowie”, Piosenki anglojęzycznej, piosenki angielskiej, Street Dance, Poezji śpiewanej, wokalny, Twórczości Maryjnej i in.)

LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH, REJONOWYCH, MIEDZYSZKOLNYCH I INNYCH:

 • Konkurs dendrologiczny „Znam drzewa i krzewy” (1. miejsce indywidulnie 2016/17, 1. miejsce zespołowo 2016/17 i 2015/16, 2. miejsce 2012/13, 3. miejsce 2012/13, 2013/14, 2015/16; liczne wyróżnienia i wysokie miejsca)

 • Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej (1. miejsce 2018/19, 2013/14, 2. Miejsce 2012/13)

 • Śląski Konkurs Matematyczny (finaliści 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

 • Powiatowy Turniej Chemiczny (laureaci 2015/16, finalista 2017/18)

 • Powiatowy Konkurs Recytatorski im. L. Marjańskiej (1. miejsce 2014/15, 3. miejsce 2013/14)

 • Oraz w wielu innych konkursach (m. in. Wojewódzki Przegląd Solistów, międzyszkolny konkurs Ekologiczny z języka angielskiego Eco Master, Wojewódzki Konkurs Historyczno – Literacki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, Wojewódzki Konkurs Plastyczny, Wojewódzki Konkurs Pieśni Maryjnej, Wojewódzki Konkurs Poetycki „Ojczyznę moją”, Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej, Międzyszkolny Konkurs „W królestwie roślin i zwierząt”, Międzyszkolny Turniej Chemiczny, Częstochowski Przegląd Gazetek Szkolnych, Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego, Powiatowy konkurs Poezji Śpiewanej im. L. Marjańskiej, Powiatowy Konkurs Historyczny „Tadeusz Kościuszko”, Międzyszkolny Turniej Wiedzy Literackiej, Konkurs Języka Angielskiego English Triatlon, Regionalny Konkurs Matematyczny im. S. Banacha, Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Multimedialny Konkurs „Żołnierze Wyklęci”, Powiatowy Konkurs „Od Solidarności do współczesności”, Konkurs Prawniczy „Od mundurka do togi”, Konkurs Fotograficzny „nieodkryte miejsca Częstochowy”, Jurajski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Regionalny Przegląd Kolęd, Śląski Konkurs Programistyczny, Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Śpiewobranie”, Powiatowy Konkurs Plastyczny, Rejonowy Konkurs Historyczny „Test o Ikarze”)

WYMIANIA MIĘDZYNARODOWA:

ERASMUS 2018-2020

II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie zrealizowało projekt przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ „Akcja 1. Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”. Tytuł projektu: Znajomość języków otwiera drzwi do nowej rzeczywistości” (kwota dofinansowania: 35 095,00 Euro). Udział w projekcie przyczynił się do wszechstronnego rozwoju biorących w nim udział nauczycieli, pośrednio do rozwoju wszystkich członków naszego grona, a co za tym idzie, rozwoju i wsparcia edukacyjnego naszych wychowanków.

ERASMUS 2020-2022

II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie realizuje projekt przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja KA2291 . Tytuł projektu: “ACTIVE – Active, Critical Thinking, Integrated, Volunteering, Engaged” czyli “ACTIVE – Aktywność, Myślenie krytyczne, Integracja, Wolontariat, Zaangażowanie”. Kwota dofinansowania: 26.240,00 Euro. Ramy czasowe projektu: 01.09.2020 - 30.04.2022 W projekcie biorą udział szkoły z następujących krajów: Bułgaria (koordynator projektu), Włochy, Hiszpania, Niemcy, Polska. Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II naszej szkoły. Obejmuje on 4 mobilności i 5 modułów tematycznych. Przed każdą mobilnością uczniowie będą mieli do wykonania zadania, których wynikami będą mogli się podzielić z kolegami z innych krajów podczas wyjazdów i poprzedzających je spotkań online. Niniejszy projekt ma na celu rozwój cyfrowych kompetencji młodzieży, umiejętności poruszania się w wirtualnym świecie, selekcjonowania informacji, oddzielania tych prawdziwych od tych fałszywych, wykorzystywanie krytycznego myślenia we wszelkich działaniach. Językiem roboczym projektu jest język angielski, co na pewno zaowocuje wyższymi kompetencjami językowymi biorących w nim udział uczniów. Projekt poszerza również ofertę edukacyjną szkoły i jej prestiż, dając uczniom możliwość poznania innych kultur i religii, promując otwarcie na świat, tolerancję i szacunek wobec innych, tym samym przyczyniając się do ich wszechstronnego rozwoju. Uczniowie biorący udział w projekcie i realizujący jednocześnie program IB będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie dalszej nauki, poszerzając swe perspektywy kształcenia wyższego i swą atrakcyjność na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i europejskim

WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ Z IZRAELA

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły mieli okazję nawiązać kontakty z rówieśnikami z Hajfy – na początku mailowe i za pomocą mediów społecznościowych, a później – podczas wizyty w II LO gości z Izraela. Cała akcja była efektem współpracy edukacyjne podjętej przez miasto Częstochowa i szkolnictwo średnie na jej terenie. „Najbardziej zaskoczyła mnie otwartość naszych gości i ich przyjazne nastawienie. Zarówno uczniowie jak i opiekunowie pokazali, że nie wstydzą się tańczyć i śpiewać. Po prostu lubią dobrą zabawę! Od początku do końca byli uśmiechnięci i wdzięczni za to, jak ich przyjęliśmy.
Myślę, że dzięki temu spotkaniu zintegrowaliśmy się i nawiązaliśmy wiele naprawdę fajnych znajomości, które chcemy utrzymywać” - napisała uczennica Aleksandra Stefaniak na stronie szkoły.

PROGRAM MATURY MIEDZYNARODOWEJ:

1 czerwca 2016 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta uzyskało status szkoły kandydującej w programie International Baccalaureate Diploma Programme. Kolejnym krokiem było uzyskanie pełnej autoryzacji, która dała szkole uprawnienia do realizacji programu, którego zakończeniem jest międzynarodowa matura. Dyplom IB wydawany przez International Baccalaureate Organization (IBO) w Genewie jest równoprawny z maturą polską i uznawany jest przez zdecydowaną większość najlepszych uczelni na świecie, m.in. brytyjski Oxford i Cambridge. Program adresowany jest do zdolnych uczniów, o ponadprzeciętnych aspiracjach i motywacjach. Został skonstruowany z myślą o młodzieży chcącej realizować swoje zainteresowania i pasje badawcze. W klasach z programem IB uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności, ale także kształtują wrażliwość humanistyczną. Program matury międzynarodowej adresowany jest do osób pracowitych, systematycznych, skłonnych do poświęceń, pełnych entuzjazmu i ciekawych pomysłów. Realizacja programu to droga odkrywania własnych możliwości, pokonywania słabości, otwarcia się na innych. Daje możliwość nauczenia się skutecznej organizacji pracy, interdyscyplinarnego analizowania problemów i efektywnego pozyskiwania wiedzy. Jest to najcenniejszy kapitał na całe dorosłe życie. Jesteśmy jedyną szkołą w mieście, w której realizowany jest program matury międzynarodowej.

Justyna Bitner