Strona główna
Kontakt

Statut

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów czytaj

Program wychowawczo-profilaktyczny czytaj

Plan rozwoju szkoły czytaj

Program pracy z uczniem zdolnym czytaj

Standardy ochrony małoletnich czytaj


Statut II LO (dostępny w Sekretariacie Szkoły i w wersji elektronicznej na stronie BIP)

Przedmiotowe Zasady Oceniana (dostępne w Sekretariacie Szkoły)