Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwestionariusz temperamentu wg Florence Littauer

Temperament to podstawowe, względnie stałe czasowo cechy osobowości, które manifestują się w formalnej charakterystyce zachowania. Cechy te występują już we wczesnym dzieciństwie i są wspólne dla człowieka i zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowany przez wrodzone mechanizmy fizjologiczne, temperament podlega zmianom zachodzącym pod wpływem dojrzewania (i starzenia się) oraz niektórych czynników środowiskowych. (Regulacyjna teoria temperamentu Strelau)


Temperament to zespół dziedziczonych cech osobowości, zdeterminowanych genetycznie i ujawniających się już w pierwszym roku życia człowieka. Tak rozumiany temperament stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości. (Buss i Plomin)

     Zaznaczenie odpowiedzi w poniższym kwestionariuszu temperamentu da Ci pewną orientację w tym, jaki typ u Ciebie przeważa, dominuje (być może są to dwa typy o podobnej sile).
Ponieważ jest to tylko "sucha" interpretacja danych, proszę aby mieć do niej zdrowy dystans. Zainteresowanych rzetelną diagnozą odsyłam do poradni psychologiczno - pedagogicznej lub Centrum Informacji Zawodowej (ul. Legionów 58/10).

Kwestionariusz temperamentu wg Florence Littauer