Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Statystyki rekrutacji w Częstochowie w latach:

2011    2010    2009    2008    2007   2006   2005   

(dane pochodzą z ogólnodostępnej strony systemu elektronicznej rekrutacji,
zostały zebrane w dniu publikacji list zakwalifikowanychy do przyjęcia)

Rekrutacja 2011


Porównanie I wyborów do liceów w latach 2009 - 2011

Porównanie I wyborów do poszczególnych oddziałów w latach 2010 - 2011

Statystyki rekrutacji 2011 w Traugucie

Klasa Liczba chętnych/miejsce z I wyboru
1A 1,33
1BC 1,43
1D 0,80
1Ei 1,40
1Ep 0,87
1F 0,73


Statystyki rekrutacji 2011 (liczba chętnych do wybranych szkół)

Szkoła Liczba chętnych/miejsce z I wyboru
Słowacki 1,33
Sienkiewicz 1,32
Norwid 1,22
Traugutt 1,14
Kopernik 1,09
Mickiewicz 1,00
Biegański 1,00Strona elektronicznej rekrutacji


W roku szkolnym 2011/2012 utworzymy następujące
kierunki kształcenia:

- klasa IA - 30 miejsc (zwyczajowo przez uczniów II LO nazywana "humanistyczną")
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, wos
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, historia, wos, j. obcy obowiązkowy.


- klasa IB - 30 miejsc (zwyczajowo przez uczniów II LO nazywana "przyrodniczą")
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, fizyka i astronomia, chemia.


- klasa IC - 30 miejsc (zwyczajowo przez uczniów II LO nazywana "przyrodniczą")
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, fizyka i astronomia, chemia.


- klasa ID - 30 miejsc (zwyczajowo przez uczniów II LO nazywana "ekonomiczną")
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, geografia, wos.


- klasa IE - 30 miejsc (zwyczajowo przez uczniów II LO nazywana "informatyczno - politechniczną")

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa Ei - 15 miejsc - matematyka, fizyka, informatyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
II grupa Ep - 15 miejsc - matematyka, fizyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki w obu grupach: angielski i drugi do wyboru*


- klasa IF - 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, historia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, j. angielski, historia, wos.* w klasie Ib, Ic, Id, Ie i If drugi język do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjski

Wzór opisania teczki
           
należy pobrać, wypełnić (najlepiej na komputerze), wydrukować i nakleić na teczkę

Przewodnik dla kandydata któremu konto zakłada gimnazjum.pdf

Przewodnik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto.pdf

Co powinna zawierać teczka składana w "Traugucie"?

W terminie od 9 maja do 20 czerwca 2011r. kandydaci składają:
- wydruki ze strony elektronicznej rekrutacji,
- życiorys w formie tradycyjnej, nie CV (poniżej wyjaśniamy, co warto napisać w życiorysie),
- 3 zdjęcia legitymacyjne (czytelnie podpisane z tyłu: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

Czego nie powinna zawierać teczka składana w "Traugucie"?

- zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach (np. kursach językowych), posiadanych umiejętnosciach (np. jazdy konnej). Kserokopii rachunków za te kursy/szkolenia również.
- rysunków i innych prac potwierdzających Wasz talent plastyczny
- listów pochwalnych i dyplomów od dyrekcji Waszego gimnazjum potwierdzajacych, że byliście (jesteście ;) grzeczni i dobrze się uczycie.
O tym wszystkim możecie napisać w życiorysie.

Oto najczęściej zadawane pytania:

Jak będą przyznawana punkty za osiagnięcia dodatkowe oraz wolontatriat?
Zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/12 przydział punktow dodatkowych za "szczegolne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum" odbywał się będzie automatycznie po wybraniu danego osiągnięcia".
Jak należy to rozumieć? - punkty dodatkowe system elektronicznej rekrutacji będzie przyznawał TYLKO za osiągnięcia i/lub wolontariat, które są WPISANE na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Proszę nie przynosić dyplomów, zaświadczeń itp. Waszych osiągnieć, które nie są wpisane na świadectwie. Zgodnie z regulaminem, nie można przyznać za nie punktów dodatkowych (jeśli nie są wpisane na świadectwie).

Ile osiągnięć będzie punktowanych?
"W przyznawaniu punktow za szczególne osiągnięcia ucznia - sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - przyjmuje się zasadę przyznawania punktow za JEDNO NAJWYŻEJ PUNKTOWANE osiągnięcie."
Czyli - jeśli będziesz miał/a np. dwa razy trzecie miejsce, otrzymasz 3 punkty, jeśli to będzie np. drugie i trzecie - otrzymasz 4 punkty.

Co to znaczy "życiorys w formie tradycyjnej"?
Prosimy o podanie takich informacji, jakie Państwa zdaniem powinien znać wychowawca np.: zainteresowania kandydata, jego pasje, sukcesy, mocne strony ale też takie, o których zazwyczaj się nie mówi, np. to, że dziecko jest półsierotą, rodzice nie mają stałego zatrudnienia etc. Państwo decydujecie, co Waszym zdaniem powinien wiedzieć wychowawca. (Nie ma "przymusu" ujawniania czegokolwiek).
"Objętość" ani zawartość życiorysu nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

W czym mam złożyć dokumenty?
- W teczce. Najlepiej białej, sznurowanej.

Czy trzeba pisać podanie o przyjęcie do szkoły?
Podanie, to wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji. Po założeniu konta i dokonaniu wyboru klas oraz szkół, system automatycznie przygotowuje dla Was podanie. Należy je wydrukować, podpisać (przez ucznia i rodzica/opiekuna) i wraz z życiorysem oraz trzema podpisanymi fotografiami dostartczyć w teczce do szkoły.

Do ilu szkół mam złożyć dokumenty?
Do szkoły pierwszego wyboru. Szkoły, które zostały wybrane jako II i III, będą wiedziały o tym automatycznie z systemu elektronicznej rekrutacji.

Czy szkoły muszę wybierać po kolei?
Nie. Można wybierać klasy w dowolnej kolejności w obrębie trzech szkół. Nie mniej pamiętaj: kolejność dokonanych wyborów jest bardzo ważna (bo wg niej system będzie szukał dla Ciebie miejsca)
Poniżej 2 przykłady, jak można wybierać klasy.
Przykład Nr 1 - wybieraj klasy tak, jak poniżej, jeśli przede wszystkim zależy Ci na określonym kierunku kształcenia (w tym przypadku - klasie humanistycznej)
1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I
2 wybór - klasa humanistyczna w szkole II
3 wybór - klasa humanistyczna w szkole III
4 wybór - klasa językowa w szkole I
5 wybór - klasa językowa w szkole II
6 wybór - klasa językowa w szkole III
itd...

Przykład Nr 2 - wybieraj klasy tak, jak poniżej, jeśli przede wszystkim zależy Ci na określonej szkole (w tym przypadku - szkole I)
1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I
2 wybór - klasa językowa w szkole I
3 wybór - klasa humanistyczna w szkole II
4 wybór - klasa językowa w szkole II
5 wybór - klasa humanistyczna w szkole III
6 wybór - klasa językowa w szkole III

Oczywiście, w każdej szkole można wybrać wszystkie klasy.

Komentarz:
Sugeruję, by się jednak zastanowić, czy jest to "szczęśliwe" rozwiązanie. Jeśli np. nigdy nie byłem humanistą, to wybieranie klasy z rozszerzonym programem j.polskiego, historii, wosu czy języka obcego prawdopodobnie nie będzie trafionym wyborem.
Jeszcze dwie sprawy.
1.) Zanim wybierzesz kolejność szkół, spójrz na progi punktowe rekrutacji z lat ubiegłych (linki umieściłem u góry strony). Jeśli do szkoły "A" i "B" trzeba było mieć ok. 130 pkt. a do szkoły "C" wystarczyło 100, to wybierając kolejność "C", "A", "B" szansa dostania się do szkoły "A" lub "B" będzie znikoma (zakładając, że progi punktowe będą zbliżone do lat poprzednich). Szkołę, w której przez ostatnie lata obowiązywały niższe progi warto dać na trzecim miejscu (w tym przypadku sensownym wydaje się wybór "A", "B" "C" lub "B", "A", "C").
2.) Z doświadczenia wiem, że bezpieczniejszym jest wybór dwóch szkół, których próg punktowy wydaje się być w Twoim zasięgu i jednej szkoły o nieco niższych wymaganiach. Dlaczego? Otóż, zdarzały się sytuacje, w których uczniowie wybrali trzy szkoły o niemal identycznych progach punktowych (np. 128 - 130 pkt) i nie znaleźli się na "I listach" nigdzie (bo mieli 127 pkt). Fundowali sobie w ten sposób trzy dni "nerwówki" i bieganie od szkoły do szkoły w poszukiwaniu wolnych miejsc.
(Ale, to tylko moje prywatne zdanie, ostateczna decyzja należy do Ciebie).


Co w sytuacji, gdy nie umiem poradzić sobie z założeniem konta?
Nic :) Przyjdziesz do mnie (gabinet na I piętrze, na końcu korytarza) i pomogę Ci je założyć. Pamiętaj - do rejestracji konieczny jest Twój nr PESEL.Jeśli masz jeszce jakieś kłopoty z rekrutacją, dzwoń - tel. do szkoły: 034 -361-25-68. Chętnie udzielę pomocy :)
Marek Podgórski pedagog II LO


16.04.2011R. - DZIEŃ OTWARTY W TRAUGUCIE

Drodzy Gimnazjaliści
Bardzo chętnie odwiedzimy Waszą szkołę (od lutego do czerwca 2011r.), spotkamy się z wszystkimi trzecioklasistami, by opowiedzieć o "Traugucie", legendarnej już atmosferze, jaka panuje w II LO, o nauce, ale też wszystkim tym, co poza samymi lekcjami dzieje się przy Kilińskiego 62.
Jeśli macie ochotę spotkać się z nami, poinformujcie o tym dyrekcję Waszego gimnazjum (możecie wydrukować ten tekst) i skontaktujcie się z nami (nr tel. do szkoły 34-361-25-68, prosić pedagoga - Marka Podgórskiego).
Na pewno przyjedziemy :)
Na spotkaniu omawiane są m.in zasady rekrutacji, informujemy o najczęściej popełnianych przez kandydatów do liceum błędach, prezentujemy minimalne progi punktowe.
Prosimy o przygotowanie rzutnika multimedialnego oraz ekranu. W spotkaniu może uczestniczyć dowolna liczba uczniów, najchętniej osoby, które rozważają wybór "Traugutta" jako jednej ze szkół.
Spotkanie prowadzi pedagog liceum wraz z uczniami "Traugutta" - absolwentami danego gimnazjum.
"To nic nie kosztuje" :)"

REGULAMI REKRUTACJI UCZIÓW
DO II LICEUM OGÓLOKSZTAŁCĄCEGO
im. R. Traugutta w Częstochowie
w roku szkolnym 2011/2012


Terminy składania dokumentów przez kandydatów:

- od 9 maja 2011 r. do 20 czerwca 2011 r.


Terminy rekrutacji:

- od 22 czerwca 2011 r. do 27 czerwca 2011 r. godz. 10:00 - kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- 01 lipca 2011 r. do godz. 10:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;

- do 06 lipca 2011 r. do godz. 10:00 - termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- 06 lipca 2011 r. do godz. 12:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach;

- do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2011 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów;Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

Zagadnienie Punktacja
szczegółowa
Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający - 3 punkty
dostateczny - 9 punktów
dobry - 13 punktów
bardzo dobry - 16 punktów
celujący - 19 punktów
19 punktów
Pierwsze wybrane
zajęcia edukacyjne
jak w przypadku języka polskiego
19 punktów
Drugie wybrane
zajęcia edukacyjne
jak w przypadku języka polskiego
19 punktów
Trzecie wybrane
zajęcia edukacyjne
jak w przypadku języka polskiego
19 punktów

Zagadnienie Punktacja maksymalna
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
5 punktów
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty
12 punktów
za jeden tytuł - 10 punktów
za dwa i więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty
Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt.
I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt
II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
2 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Maksymalna ilość punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego
100 punktów
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji
200 punktów
Rekrutacja 2010W roku szkolnym 2010/2011 utworzyliśmy następujące
kierunki kształcenia:

-IA- humanistyczny - 32 miejsca, wych. p.prof. Wiesława Mecmajer
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: jęz. polski, historia, wos
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, historia, wos, j. obcy obowiązkowy.


-IB- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. p.prof. Jarosław Skrzypczyk
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, fizyka i astronomia, chemia.


-IC- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. p.prof. Agnieszka Adryjańska - Mroczek
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, fizyka i astronomia, chemia.


-ID- ekonomiczny - 32 miejsca, wych. p.prof. Michał Radwański
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, geografia, wos.


-IE- informatyczno - politechniczny - 32 miejsca (16 - grupa informatyczna, 16 - grupa politechniczna), wych. p.prof. Bartłomiej Bigdowski

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa - informatyczna - matematyka, fizyka, informatyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
II grupa - politechniczna - matematyka, fizyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki w obu grupach: angielski i drugi do wyboru*


-IF- językowy - 32 miejsca (16 język angielski, 16 język niemiecki), wych. p.prof. Agata Koćwin-Szczepańska
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa: jęz. angielski, jęz. polski, WOS
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, j. angielski, historia, WOS.
- nauczane języki: angielski i niemiecki;
II grupa: jęz. niemiecki, jęz. polski, WOS
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, j. niemiecki, historia, WOS.
- nauczane języki: niemiecki i angielski;


* w klasie Ib, Ic, Id i Ie drugi język do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjski


Rekrutacja 2009


Statystyki

Liczba chętnych na miejsce z I wyboru
(pierwsza piątka)


Traugutt1,8
Kopernik1,5
Słowacki1,5
Sienkiewicz1,5
Mickiewicz1,3


Najbardziej "oblegane" klasy w mieście
(liczba chętnych na miejsce z I wyboru)

3,5Słowacki [1a] pol-hist-wos (ang*-wyb)
3,2Mickiewicz [1a] pol-ang-hist-wos (ang-wyb)
2,8Traugutt [1ei] mat-fiz-inf (ang*-wyb)
2,7Kopernik [1f] hist-wos-ang (ang-franc)
2,6Traugutt [1a] pol-hist-wos (ang*-franc*)
2,4   Traugutt [1fa] ang-pol-wos (ang-franc*)
2,0Kopernik [1d] mat-inf-fiz (ang-niem*)
2,0Traugutt [1d] mat-geogr-wos (ang*-wyb)

Liczba chętnych na 1 miejsce w Traugucie
(I wybory)

Klasa2009r.  2008r,  
humanistyczna (IA)2,62,19*
przyrodnicza (IB)1,61,16
przyrodnicza (IC)0,81,06
ekonomiczna (ID)2,01,56
informatyczna (IEi)2,81,94
politechniczna (IEp)1,50,81
językowa angielska (IFa)   2,41,38
językowa francuska (IFf)   0,80,63**

* suma chętnych z 2 klas humanistycznych IA (1,00) oraz IG (1,19)
** klasa językowa niemiecka

W roku szkolnym 2009/2010 utworzyliśmy następujące
kierunki kształcenia:

-IA- humanistyczny - 32 miejsca, wych. mgr Ewa Ludwin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: jęz. polski, historia, wos
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: historia, wos, j. obcy obowiązkowy.
- siatka godzin

-IB- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. mgr Agnieszka Frej
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: biologia, fizyka i astronomia, chemia.
- siatka godzin

-IC- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. mgr Agnieszka Frukacz
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: biologia, fizyka i astronomia, chemia.
- siatka godzin

-ID- ekonomiczny - 32 miejsca, wych. mgr Izabella Zawisza
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, geografia, wos.
- siatka godzin

-IE- informatyczno - politechniczny - 32 miejsca (16 - grupa informatyczna, 16 - grupa politechniczna), wych. mgr Michał Nowak

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa - informatyczna - matematyka, fizyka, informatyka
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
II grupa - politechniczna - matematyka, fizyka i astronomia
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki w obu grupach: angielski i drugi do wyboru*
- siatka godzin

-IF- językowy - 32 miejsca (16 język angielski, 16 język francuski), wych. mgr Agnieszka Kołodziejek
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa: jęz. angielski, jęz. polski, WOS
- przedmioty przeliczane na punkty: j. angielski, historia, WOS.
- nauczane języki: angielski i francuski;
II grupa: jęz. francuski, jęz. polski, WOS
- przedmioty przeliczane na punkty: j. obcy, historia, WOS.
- nauczane języki: francuski i angielski;
- siatka godzin

Obligatoryjnie w każdej klasie na punkty przeliczana jest ocena z j. polskiego.

* w klasie Ib, Ic, Id i Ie drugi język do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjski


18.04.2009r. odbył się DZIEŃ OTWARTY
Zapraszamy do obejrzenia bogatej fotorelacji


Szanowni Gimnazjaliści
Bardzo chętnie odwiedzimy Waszą szkołę (od marca do czerwca 2009r.), spotkamy się z wszystkimi trzecioklasistami, by opowiedzieć o "Traugucie", legendarnej już atmosferze, jaka panuje w II LO, o nauce, ale też wszystkim tym, co poza samymi lekcjami dzieje się przy Kilińskiego 62.
Jeśli macie ochotę spotkać się z nami, poinformujcie o tym dyrekcję Waszego gimnazjum (możecie wydrukować ten tekst) i skontaktujcie się z nami (nr tel. do szkoły 034-361-25-68, prosić pedagoga - Marka Podgórskiego).
Na pewno przyjedziemy :)
Na spotkaniu omawiane są m.in zasady rekrutacji, informujemy o najczęściej popełnianych przez kandydatów do liceum błędach, prezentujemy minimalne progi punktowe.
Prosimy o przygotowanie rzutnika multimedialnego oraz ekranu. Ewentualne nagłośnienie sali wg Państwa uznania. W spotkaniu może uczestniczyć dowolna liczba uczniów, najchętniej osoby, które rozważają wybór "Traugutta" jako jednej ze szkół.
Spotkanie prowadzi pedagog liceum wraz z uczniami "Traugutta" - absolwentami danego gimnazjum.
"To nic nie kosztuje" :)"Gościliśmy w:


Gimnazjum nr 15


Gimnazjum nr 1


Gimnazjum nr 5


Gimnazjum nr 11


Gimnazjum nr 18


Gimnazjum nr 2


Gimnazjum w Kłobucku


Gimnazjum nr 12

oraz w Gimnazjach w Blachowni i Wręczycy Wielkiej.

Odwiedzili nas:
Gimnazjum we Wrzosowej oraz Hucie StarejRekrutacja 2008/2009


W roku szkolnym 2008/2009 utworzyliśmy następujące
kierunki kształcenia:

-IA- humanistyczny - 32 miejsca, wych. mgr Barbara Budzowska
siatka godzin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: jęz. polski, historia, wos
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: historia, wos, j. obcy obowiązkowy.

-IB- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. mgr Edyta Rećko
siatka godzin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: biologia, fizyka i astronomia, chemia.

-IC- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. mgr Jacek Napieralski
siatka godzin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: biologia, fizyka i astronomia, chemia.

-ID- ekonomiczny - 32 miejsca, wych. mgr Ireneusz Stasiak
siatka godzin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, geografia, wos.

-IE- informatyczno - politechniczny - 32 miejsca (16 - grupa informatyczna, 16 - grupa politechniczna), wych. mgr Andrzej Paciepnik
siatka godzin

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

I grupa - informatyczna - matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka

II grupa - politechniczna - matematyka, fizyka i astronomia, chemia
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki w obu grupach: angielski i drugi do wyboru*

-IF- językowy - 32 miejsca (16 język angielski, 16 język niemiecki), wych. mgr Małgorzata Chmielewska
siatka godzin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

I grupa: jęz. angielski, jęz. polski, WOS
- przedmioty przeliczane na punkty: j. angielski, historia, WOS.
- nauczane języki: angielski i niemiecki;

II grupa: jęz. niemiecki, jęz. polski, WOS
- przedmioty przeliczane na punkty: j. niemiecki, historia, WOS.
- nauczane języki: niemiecki i angielski;

-IG- humanistyczny - 32 miejsca, wych. mgr Agnieszka Henel
siatka godzin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: jęz. polski, historia, wok
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*;
- przedmioty przeliczane na punkty: historia, wos, j. obcy obowiązkowy.

Obligatoryjnie w każdej klasie na punkty przeliczana jest ocena z j. polskiego.

* w klasie Ib, Ic, Id, Ie i Ig drugi język do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjskiRekrutacja 2007/2008


Progi punktowe kwalifikujące do przyjęcia
w roku szkolnym 2007/2008 (I listy)

Traugutt130
Sienkiewicz 129
Kopernik 126
Biegański 122
Słowacki 117
Mickiewicz 114
Norwid 106 (104 kl. sportowa)


W roku szkolnym 2007/2008 utworzyliśmy następujące
kierunki kształcenia:

-1- humanistyczny - 32 miejsca (klasa Ia)
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: jęz. polski, historia, wos
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: historia, wos, j. obcy.

-2- przyrodniczy - 32 miejsca (klasa Ib)
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: biologia, fizyka i astronomia, chemia.

-3- ekonomiczny - 32 miejsca (klasa Ic)
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos
- nauczane języki: angielski i rosyjski
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, geografia, wos.

-4- politechniczny - 32 miejsca (klasa Id)
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka i astronomia, chemia

-5- informatyczny - 32 miejsca (klasa Ie)
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka

-6- językowy - 32 miejsca (16 język angielski, 16 język francuski) klasa If
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa: jęz. angielski, jęz. polski, WOS
II grupa: jęz. francuski, jęz. polski, WOS

- nauczane języki: I grupa- angielski i francuski; II grupa - francuski i angielski
- przedmioty przeliczane na punkty: j. obcy, historia, WOS.

Obligatoryjnie w każdej klasie na punkty przeliczana jest ocena z j. polskiego.

* w klasie Ib, Id i Ie drugi język do wyboru z: język niemiecki, język francuski, język rosyjskiRekrutacja 2006/2007

W roku szkolnym 2006/2007 utworzyliśmy następujące
kierunki kształcenia:

-1- humanistyczny - 32 miejsca (klasa Ia)
- przedmioty wiodące: jęz. polski, historia, wos, j. angielski
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: historia, wos, geografia, j. obcy (3 do wyboru). Orientacyjnia siatka godzin ...

-2- przyrodniczy - 32 miejsca (klasa Ib)
- przedmioty wiodące: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i rosyjski
- przedmioty przeliczane na punkty: biologia, fizyka, chemia.
Orientacyjnia siatka godzin ...

-3- ekonomiczny - 32 miejsca (klasa Ic)
- przedmioty wiodące: matematyka, geografia, informatyka
- nauczane języki: angielski i rosyjski
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, historia, geografia, informatyka (3 do wyboru). Orientacyjnia siatka godzin ...

-4- politechniczny - 32 miejsca (klasa Id)
- przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka, chemia
- nauczane języki: angielski i niemiecki
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka, chemia, informatyka (3 do wyboru).Orientacyjnia siatka godzin ...

-5- językowy [język niemiecki] - 32 miejsca (klasa Ie)
- przedmioty wiodące: jęz. niemiecki, jęz. polski, j. angielski
- nauczane języki: niemiecki i angielski
- przedmioty przeliczane na punkty: j. obcy, historia, wos, geografia (3 do wyboru). Orientacyjnia siatka godzin ...

-6- językowy [język angielski] - 32 miejsca (klasa If)
- przedmioty wiodące: jęz. angielski, jęz. polski, j. francuski
- nauczane języki: angielski i francuski
- przedmioty przeliczane na punkty: j. obcy, historia, wos, geografia (3 do wyboru). Orientacyjnia siatka godzin ...

Obligatoryjnie w każdej klasie na punkty przeliczana jest ocena z j. polskiego.


Dzień otwarty


Liczba złożonych teczek (tzw. I wyborów) do liczby miejsc w szkole

Sienkiewicz1,53
Traugutt1,47
Słowacki1,26
Kopernik1,24
Norwid1,18
Mickiewicz1,13
Żeromski0,98
Biegański0,95
Samorządowe0,77
Dąbrowski0,55

Średnia liczby punktów kwalifikujących do przyjęcia

Traugutt135,1
Kopernik128,1
Sienkiewicz127,5
Słowacki124,6
Norwid124,1
Biegański112,5
Mickiewicz112,3
Katolik111,5
Społeczne106
Żeromski91,6
Dąbrowski90,3
Samorządowe88,8

Średnia punktów wśród przyjętych

Norwid151,3
Traugutt146,5
Kopernik143,8
Sienkiewicz143,8
Słowacki138,5
Katolik130,3
Mickiewicz124
Społeczne123,4
Biegański121,3
Dąbrowski109,4
Żeromski106,9
Samorządowe106,5

Liczba olimpijczyków wśród przyjętych

Norwid48
Kopernik12
Słowacki12
Sienkiewicz9
Traugutt5
Społeczne1
Katolik1


Rekrutacja 2005/2006

Dzień otwarty 2005- W roku szkolnym 2005/2006 utworzyliśmy następujące
kierunki kształcenia: -

-1- humanistyczny - 32 miejsca (klasa Ia)
- przedmioty wiodące: jęz. polski, historia, j. angielski
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: historia, wos, geografia, j. obcy (3 do wyboru). Orientacyjnia siatka godzin ...

-2- przyrodniczy - 32 miejsca (klasa Ib)
- przedmioty wiodące: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i niemiecki lub rosyjski
- przedmioty przeliczane na punkty: biologia, fizyka, chemia.
Orientacyjnia siatka godzin ...

-3- ekonomiczny - 32 miejsca (klasa Ic)
- przedmioty wiodące: matematyka, geografia, informatyka
- nauczane języki: angielski i rosyjski
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, historia, geografia, informatyka (3 do wyboru). Orientacyjnia siatka godzin ...

-4- politechniczny - 32 miejsca (klasa Id)
- przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka, chemia
- nauczane języki: angielski i niemiecki
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka, chemia, informatyka (3 do wyboru). Orientacyjnia siatka godzin ...

-5- językowy [język niemiecki] - 32 miejsca (klasa Ie)
- przedmioty wiodące: jęz. niemiecki, jęz. polski
- nauczane języki: niemiecki i angielski
- przedmioty przeliczane na punkty: j. obcy, historia, wos, geografia (3 do wyboru). Orientacyjnia siatka godzin ...

-6- językowy [język francuski] - 32 miejsca (klasa If)
- przedmioty wiodące: jęz. francuski, jęz. polski
- nauczane języki: francuski i angielski lub niemiecki
- przedmioty przeliczane na punkty: j. obcy, historia, wos, geografia (3 do wyboru). Orientacyjnia siatka godzin ...

-7- artystyczno-sportowy - 32 miejsca ( 16 artystyczny, 16 sportowy) (klasa Ig)
- przedmioty wiodące: artystyczny: jęz. polski, historia, wiedza o kulturze
sportowy: jęz. polski, jęz. angielski, historia
- nauczane języki: angielski i niemiecki
- przedmioty przeliczane na punkty:
- artystyczny: plastyka, muzyka oraz 1 do wyboru z:j. obcy, historia, wos
- sportowy: wf oraz 2 do wyboru z: j. obcy, historia, wos.
Orientacyjnia siatka godzin ...


Obligatoryjnie w każdej klasie na punkty przeliczana jest ocena z j. polskiego.
Rekrutacja 2004/2005


- W roku szkolnym 2004/2005 przewidujemy następujące
kierunki kształcenia: -

-1- politechniczny
- przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka, chemia
- nauczane języki: angielski i rosyjski
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka, chemia, informatyka (3 do wyboru). Orientacyjna siatka godzin ...

-2- politechniczny
- przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka, chemia
- nauczane języki: angielski i niemiecki
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka, chemia, informatyka (3 do wyboru). Orientacyjna siatka godzin ...

-3- humanistyczny
- przedmioty wiodące: jęz. polski, historia
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: historia, wos, geografia, j. obcy (3 do wyboru). Orientacyjna siatka godzin ...

-4- ekonomiczny
- przedmioty wiodące: matematyka, geografia, podstawy przedsiębiorczości
- nauczane języki: angielski i niemiecki
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, historia, geografia, informatyka (3 do wyboru). Orientacyjna siatka godzin ...

-5- językowy [język niemiecki]
- przedmioty wiodące: jęz. niemiecki, jęz. polski, historia
- nauczane języki: niemiecki i angielski
- przedmioty przeliczane na punkty: j. obcy, historia, wos, geografia (3 do wyboru). Orientacyjna siatka godzin ...

-6- językowy [język angielski]
- przedmioty wiodące: jęz. angielski, jęz. polski, historia
- nauczane języki: angielski i francuski
- przedmioty przeliczane na punkty: j. obcy, historia, wos, geografia (3 do wyboru). Orientacyjnia siatka godzin ...

Obligatoryjnie w każdej klasie na punkty przeliczana jest ocena z j. polskiego.

Statystyka rekrutacji 2003/2004

Klasa humanist. przyrod. ekonom. politech. jęz. franc. jęz. ang.
Liczba knad.
ogółem
134 89 128 172 49 170
Liczba knad.
na 1 miejsce
4,19 2,78 4,0 5,38 1,53 5,31


Poradnik gimnazjalisty

        "Jaką szkołę wybrać? Czy pójść do tej samej szkoły, do której wybiera się Twój kolega z klasy, czy też do tej, o której wszyscy mówią, że jest dobra.
A może po prostu posłuchać rady rodziców i pójść w ślady starszej siostry?
Naprawdę, trudna to sprawa... , ale czy tak do końca?"
Być może na te (i inne) pytania odpowiedź pomoże znaleźć Ci (opracowany w 2003r.) poradnik gimnazjalisty, przygotowany przez p. Wandę Grabowską z Zespołu ds. Reformy Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach.