Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYSLEKSJA

Dysleksja   Dyskalkulia   Terminologia   Objawy   Diagnoza   Przyczyny  

Terapia dysleksji   Jak pisać dyktanda?   Co powinni zrobić rodzice?  

Dysleksja - zestawienie bibliograficzne    Dysleksja w InternecieTerminologia

    Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa"  dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

 • DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;
 • DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
 • DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.
 • DYSKALKULIA - zaburzenia rozwoju umiejętnoci arytmetycznych.
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  stat4u