Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak sobie radzić?

Dysleksja   Dyskalkulia   Terminologia   Objawy   Diagnoza   Przyczyny  

Terapia dysleksji   Jak pisać dyktanda?   Co powinni zrobić rodzice?  

Dysleksja - zestawienie bibliograficzne    Dysleksja w InternecieTygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni - samodzielna praca starszych uczniów.

 1. Przygotowanie.
  1. Załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych.
  2. Powtórz i utrwal zasady pisowni.
  3. Na końcu zeszytu załóż "Słowniczek Trudnych Wyrazów".
 2. Pisanie z pamięci - co dzień.
  1. Przeczytaj uważnie wybrany przez siebie, lub wskazany przez nauczyciela, fragment tekstu (ok. 5 zdań niezbyt długich, po ok. 5 wyrazów w zdaniu).
  2. Przeczytaj pierwsze zdanie zapamiętując tekst i pisownię wyrazów; uzasadnij pisownię trudnych wyrazów.
  3. Powiedz tekst z pamięci.
  4. Przeczytaj powtórnie zdanie sprawdzając, czy dobrze zapamiętałeś.
  5. Napisz tekst z pamięci.
  6. Sprawdź zapis i nanieś poprawki.
  7. Porównaj zapis ze zdaniem wzorcowym i nanieś poprawki.
  8. Zakryj zdanie wzorcowe i napisane.
  9. Napisz powtórnie to samo zdanie.
  10. Sprawdź zapis.
 3. Poprawa błędów.
  1. Wypisz wyrazy, w których popełniłeś błędy i uzasadnij poprawną pisownię.
  2. Wyrazy te zastosuj w krzyżówce, ułóż z nimi zdania, utwórz rodzinę wyrazów pokrewnych, wykonaj ćwiczenie utrwalające pisownię (bibliografia).
  3. Wpisz je do "Słownika Trudnych Wyrazów" (na końcu zeszytu).
 4. Sprawdzian - co tydzień.
  1. Pracuj codziennie, zapisując datę przy wykonywanych ćwiczeniach.
  2. Po tygodniu ćwiczeń poproś kogoś, aby podyktował ci zdania, które codziennie pisałeś.
  3. Sprawdź, o ile błędów mniej zrobiłeś niż poprzednio, i popraw je (wg wzoru).

Po każdym tygodniu ćwiczeń pokaż zeszyt nauczycielowi.

Opracowanie: Marta Bogdanowicz