Serwis przez 8 lat prowadził pedagog liceum - Marek Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYSLEKSJA

Dysleksja   Dyskalkulia   Terminologia   Objawy   Diagnoza   Przyczyny  

Terapia dysleksji   Jak pisać dyktanda?   Co powinni zrobić rodzice?  

Dysleksja - zestawienie bibliograficzne    Dysleksja w InternecieDysleksja w Internecie

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Polskie Towarzystwo Dysleksji - Warszawski Oddział Terenowy Nr 1

Dysleksja w serwisie Gazety Wyborczej

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia w portalu Eduseek'a

Inernetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych - szereg arytkułów nt. dysleksjiPomoce terapeutyczne

PROGRAM KOMPUTEROWY "Dyslektyk II"

Zeszyty ćwiczeń "ORTOGRAFFITI" (9 części)

9 programów komputerowych dla dzieci z dysleksją.