Warsztaty ekologiczne w Podlesicach

Foto p.prof. Edyta Rećko