II szkolny turniej samolotów papierowych. Foto Karolina Biskup.